Fortis-Degroof financieel adviseur privatisering Regie
ANTWERPEN - Het bankenconsortium Fortis-Degroof is woensdag door de federale ministerraad aangeduid als financieel adviseur voor de verkoop van (een deel van) de gebouwen van de Regie der Gebouwen. Dat meldt de federale overheid in een persbericht. De beslissing had normaal vorige week vrijdag moeten vallen tijdens de wekelijkse ministerraad, maar werd om onduidelijke reden tot deze week uitgesteld.
Dat de keuze op het consortium Fortis-Degroof valt is niet echt een verrassing. De Tijd schreef vorige week al dat het duo favoriet was voor de begeleiding van de verkoop. Helemaal zeker was het echter niet, daar Fortis ook geselecteerd werd voor een andere begrotingsoperatie, met name voor de effectisering van de achterstallige belastingschuld, dit in combinatie met JP Morgan. Regeringsbronnen duidden er in De Tijd op dat het moeilijk zou zijn tweemaal dezelfde bank aan te duiden voor twee verschillende overheidsopdrachten. Als juridisch raadgever voor de effectisering en en voor de bevakverricting viel de keuze van de regering op het kanott Nauta Duthil.

Zo goed als alle grote Belgische banken, maar ook verscheidene buitenlandse banken waren kandidaat. Uiteindelijk bleven er op basis van de offertes vier kandidaten over: naast Fortis-Degroof waren dat ING, KBC en Dexia.

De paarse regering wil zo snel mogelijk werk maken van de privatisering van de Regie der Gebouwen. Bedoeling is een vastgoedbevak op te richten die in een latere fase naar de beurs zou worden gebracht. De overheid zou in dat vehikel een belang van 25 tot 49 procent nemen. De regering is het evenwel nog niet eens over welke overheidsgebouwen in de bevak moeten ondergebracht worden.

Fortis-Degroof heeft nu als taak een overzicht te maken van alle overheidsgebouwen en een schatting te maken van de waarde van die gebouwen. In een volgende fase wordt de bevak dan naar de beurs gebracht.