ANTWERPEN - In de Verenigde Staten zijn de voorraden ruwe olie in de week tot 3 februari 2006 gedaald met 0,318 miljoen vaten, van 321,044 miljoen vaten tot 320,726 miljoen. De daling is onverwacht. Economen hadden gemiddeld gerekend op een stijging met 1 miljoen vaten.
De voorraden benzine stegen volgens de statistieken van het energiedepartement met 4,30 miljoen vaten, van 219,044 miljoen vaten tot 223,344 miljoen. Voor deze voorraden mikten de economen op een stijging met 2,00 miljoen vaten. De markten beginnen al op deze cijfers te letten, omdat zij anticiperen op het komende zomerseizoen met een grote vraag naar benzine.

De voorraden stookolie en diesel daalden met 0,313 miljoen vaten, van 136,27 miljoen tot 135,96 miljoen vaten, waar economen gemiddeld mikten op een onveranderd aantal.

Volgens het American Petroleum Institute (API) daalden de voorraden ruwe olie vorige week met 2,736 miljoen vaten tot 321,491 miljoen en namen de benzinevoorraden toe met 2,822 miljoen vaten tot 219,034 miljoen. De voorraden stookolie en diesel daalden volgens het API met 1,192 miljoen vaten tot 136,276 miljoen.