Antwerpen (TIJD-NIEUWSLIJN) - Het BIPT, de Belgische telecomwaakhond, wil een forse verlaging doorvoeren van de tarieven die de gsm-operatoren aanrekenen aan andere telecombedrijven om gesprekken te laten toekomen op hun netwerk. In twee jaar tijd moeten de tarieven bijna worden gehalveerd, zegt het BIPT. Dat heeft tot gevolg dat het een stuk goedkoper wordt om te bellen naar een gsm. Dat schrijft De Tijd.

Het BIPT legde dinsdag een nieuwe reeks voorstellen ter consultatie voor aan de sector. Die voorstellen zijn bedoeld om meer concurrentie tot stand te brengen. Ze zijn het gevolg van de marktanalyses waarmee het BIPT uitvoering geeft aan de nieuwe Belgische telecomwet.

Het belangrijkste voorstel slaat op de mobiele terminatietarieven. Dat zijn de tarieven die Proximus, Mobistar en BASE vragen aan andere telecombedrijven om telefoontjes af te wikkelen op hun netwerk. De prijzen bepalen in belangrijke mate hoeveel het kost om vanop een gsm, maar vooral vanop een vast toestel, te bellen naar een gsm.

Ondanks herhaalde ingrepen door het BIPT, voor het laatst eind 2004, blijven de terminatietarieven hoog. Daarom ook blijft het duur om naar een gsm te bellen. Dat leidde de voorbije jaren geregeld tot kritiek van de consumentenorganisatie Test-Aankoop en Beltug, de vereniging van professionele telecomgebruikers in ons land. Oproepen naar gsm's wegen vooral bij bedrijven door op de telecomfactuur.

Het BIPT wil nu de terminatietarieven tussen 1 juli 2006 en 1 juli 2008 in stappen met bijna de helft verminderen. De voorstellen hebben nog een lange weg af te leggen, maar nu al staat het vast dat bellen naar gsm's beduidend goedkoper wordt. Dat betekent ook een inkomstendaling voor de mobiele operatoren. Mobistar bijvoorbeeld verwacht voor dit jaar meer dan een halvering van zijn omzetgroei in vergelijking met 2005, onder meer door de lagere tarieven.

De ingreep is forser dan verwacht en ook zwaarder dan de verlagingen die het BIPT tot nu toe doorvoerde. Volgens Eric Van Heesvelde, de voorzitter van het BIPT, heeft dat onder meer te maken met een sterkere druk van de Europese Unie. 'Men gaat ervan uit dat een aantal operatoren exuberante winsten gemaakt hebben door de hoge terminatietarieven.' Het BIPT zelf heeft het ook over een 'buitensporig niveau' van de tarieven in ons land. Maar Van Heesvelde relativeert dat er een zware ingreep komt. 'De verlaging wordt gespreid over twee jaar. Bovendien zijn we in lijn met wat andere lidstaten doen.'

De telecomregulator wil ook BASE lagere tarieven opleggen. De kleinste van de drie gsm-bedrijven ontsnapte tot nu toe aan de ingrepen van het BIPT. Maar de instelling is van oordeel dat BASE nu voldoende sterk staat voor een inkomstendaling.

Nadine Bollen nadine.bollen@betten.be

(c) TIJD-NIEUWSLIJN(tel: +32 3 2860372; fax: 32 3 2860370)