ANTWERPEN - De Amerikaanse fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems heeft over het tweede kwartaal van het boekjaar 2005/06 een nettowinst behaald van 1,375 miljard dollar (1,148 miljard euro), tegen een winst van 1,4 miljard in de vergelijkbare periode een jaar eerder.
Per verwaterd aandeel bedroeg de winst USD 0,22 tegen USD 0,21 een jaar eerder, zo heeft het concern dinsdag na het slot van Wall Street bekendgemaakt. De nettowinst houdt rekening met uitgaven voor aandelenopties voor het personeel ten belope van USD 188 miljoen of USD 0,03 per aandeel.

Pro forma, zonder eenmalige elementen, kwam de nettowinst uit op USD 1.632 miljoen of USD 0,26 per verwaterd aandeel, vergeleken met USD 1.482 miljoen of USD 0,22 per aandeel een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door Thomson First Call gingen uit van een winst per aandeel van USD 0,25, waarbij de taxaties varieerden van USD 0,23-0,26. De omzet over het tweede kwartaal kwam uit op USD 6.628 miljoen tegenover 6.062 miljoen een jaar eerder, waar analisten op USD 6.617,6 miljoen hadden gerekend binnen een range van USD 6.577-6.700 miljoen.

CEO John Chambers toonde zich tevreden met de resultaten en met de bestelligen. Hij beschouwt dit als een bewijs dat de strategie van het bedrijf werkt inzake de convergentie van audio, video en data. "Het netwerk maakt de volgende generatie informatietechnologie mogelijk", aldus Chambers.