ANTWERPEN - Propharex verhoogt zijn winstverwachting voor 2005. Dat blijkt uit een bericht op de website van het bedrijf. Het rekent nu op een nettowinst van ongeveer 150.000 euro netto terwijl het in augustus vorig jaar 100.000 euro vooropstelde.
Propharex neemt een waardevermindering op vorderingen in rekening van 160.000 euro. Het bedrijf heeft een uitstaande vordering op een Oekrainse klant, die de betaling van de factuur betwist. Propharex verloor in eerste instantie de zaak maar in beroep en cassatie trok Propharex aan het langste eind.

De omzet van de divisie ABC Chemicals bedroeg 2,25 miljoen euro, iets minder dan de verwachte 2,4 miljoen euro. De KMO haalde voorts 0,7 miljoen euro omzet uit zijn microfabrieken.

De vooruitzichten voor 2006 veranderen niet. Het bedrijf mikt op 0,57 miljoen euro nettowinst. In 2007 zou een nettowinst geboekt worden van 0,81 miljoen euro.