ANTWERPEN - De technologiegroep Punch International heeft haar Chinese vestiging Jiin Hui verkocht aan LG Philips. Punch krijgt 7 miljoen euro voor de fabriek waar componenten voor klassieke beeldbuizen geproduceerd worden. Dat meldt de groep in een persbericht.

De impact van de verkoop wordt voor 2006 geraamd op 6,8 miljoen euro op de omzet en op 0,3 miljoen euro op de nettowinst. In Jiin Hui worden kritieke metalen componenten voor CRT-beeldschermen geproduceerd, onder meer krimpranden en magnetische afschermkappen, in opdracht van LG Philips en zijn joint ventures. Een klein deel van de omzet van de vestiging (5%) is afkomstig van de productie van ophangbeugels voor audio-visuele apparatuur.

De vestiging stelt ongeveer 250 mensen tewerk. In september 2004 verwierf Punch nog 100% van de aandelen nadat het de resterende 50% van zijn Taiwanese partner in de joint venture had overgenomen. Jiin Hui, de eerste Chinese joint venture van Punch, werd opgestart in 2001 in Nanjing in de oostelijke provincie Jiangsu.

De verkoop sluit aan bij Punch' strategie om het zwaartepunt van zijn activiteiten te verschuiven naar producten en diensten met een hogere toegevoegde waarde. De markt voor de klassieke CRT-beeldbuizen is een mature markt die wordt gekenmerkt door een toenemende marktconsolidatie. Producenten concentreren de productie zoveel mogelijk bij e e n leverancier en in een laatste fase nemen ze bepaalde delen van de productie opnieuw over van hun onderaannemers. Zo beslisten Punch en LG Philips einde 2004 al om de productie van CRT-componenten in Trnava (Slowakije) terug over te dragen aan LG Philips.

Als onderaannemer voor de displaysector is Punch momenteel nog actief voor LG Philips in Mexico en voor SEG-Hitachi via de joint venture Shenzhen Sunrise in China.