Brussel (TIJD-NIEUWSLIJN) - Guy Quaden, gouverneur van de Belgische Nationale Bank, pleitte maandag op zijn persconferentie dat de sociale partners een competitiviteitspact zouden sluiten in navolging van het generatiepact.

"De voorbije jaren zijn de loonkosten van onze bedrijven telkens meer gestegen dan in onze buurlanden", benadrukte Quaden. "Op twee jaar tijd bedraagt de stijging 5,1%, waar de loonnorm slechts 4,5% voorziet".

"De reden is dat de loonindexering meer bedraagt dan voorzien", legde Quaden uit. "Bovendien is de loonmatiging in onze buurlanden sterker dan voorzien".

Een stap in de goede richting zouden all-in loonakkoorden kunnen zijn, die al in sommige sectoren worden toegepast. "Daarbij wordt een akkoord gesloten over de totale nominale loonstijging. De reele loonstijging is dan groter of kleiner, naargelang de loonindexering kleiner of groter is".

Quaden pleitte daarnaast voor een beter opleiding van de werknemers en voor technologische innovatie in de bedrijven, twee factoren die eveneens de competitiviteit kunnen bevorderen.

(c) tijd-nieuwslijn (tel: +32 3 2860372; fax: +32 3 2860370)