BAVA Prolion keurt omvorming tot Punch Texnix goed
Foto: rr
AMSTERDAM - Tijdens een buitengewone vergadering hebben de aandeelhouders van Prolion ingestemd met de inbreng van Punch Professional, een conversie van leningen en de uitgifte van nieuwe aandelen. Daarnaast maakte de fabrikant van melkrobotten bekend dat de aandeelhoudersvergadering groen licht heeft gegeven voor een statutenwijziging en de benoeming van de heer S. Pirard tot statutair directeur.

Nu de statuten gewijzigd zijn, is een nieuwe groep ontstaan met de naam Punch Technix. Prolion was eind oktober al naar buiten getreden met de voorstellen tot de inbreng van Punch Professional, de conversie van leningen en de emissie.

De voorstellen die door de aandeelhouders van Prolion zijn aangenomen, behelsen onder meer de uitgifte van aandelen voor een bedrag van ten minste EUR 4 miljoen en maximaal EUR 10 miljoen. Punch, grootaandeelhouder van Prolion, garandeert de onderkant van deze bandbreedte.

Voort zal een schuld van EUR 1,5 miljoen die Prolion heeft aan Punch worden omgeruild in nieuw uit te geven gewone aandelen. Daarnaast heeft Prolion zich ook verzekerd van een garantie van EUR 4 miljoen van Punch, voor de financiering van bedrijfskapitaal.

Om de nieuwe groep Punch Technix te vormen zal Punch Campus Namestovo, een onderneming binnen de Punch-groep, zijn aandelen in de Slowaakse vennootschap Punch Professional omruilen tegen 793.829.777 gewone aandelen Prolion die daarvoor worden uitgegeven. Dit aantal uit te geven aandelen zal na een geplande omgekeerde splitsing van het Prolion-aandeel nog slechts 1.984.574 bedragen.

Bij de zogenoemde 'reverse stock split' zullen vierhonderd gewone aandelen van EUR 0,01 per aandeel worden samengevoegd tot e e n nieuw aandeel van EUR 4.

De statutenwijzigingen gaan vanaf morgen, 15 november 2005, om 18.00 uur in.

Prolion maakte tevens bekend dat de nieuwe onderneming dit jaar in de rode cijfers terechtkomt. De afgelopen jaren vond een grondige reorganisatie plaats, waarbij faillissement werd aangevraagd voor SRT, de Franse dochter van Prolion. Naar aanleiding van dit bankroet zal Punch Technix 'een uitzonderlijk verlies boeken van circa EUR 2 miljoen', staat er in het persbericht te lezen.