Laat de kapitalisten het kapitalisme niet kapotmaken

De tirannie van de aandeelhouders

'De grootste vijanden van het kapitalisme zijn vandaag niet de vakbonden, maar ceo's als Carlos Brito van AB InBev', zegt PAUL DE GRAUWE. Het wordt tijd dat de overheden de almacht van aandeelhouders beperken.

De relatie werknemer-werkgever is meer gebaseerd op conflict dan op samenwerking. pn
De relatie werknemer-werkgever is meer gebaseerd op conflict dan op samenwerking. pn © Bd

Een economisch systeem kan maar overleven als er een brede maatschappelijke consensus bestaat dat dit systeem goed is voor het overgrote deel van de bevolking. Het marktsysteem zoals dat in de naoorlogse periode werd ontwikkeld, putte zijn kracht uit het feit dat het gesteund werd door een consensus die het zelf had gecreëerd. De materiële vooruitgang die dat systeem mogelijk maakte, werd gespreid over een groot deel van de bevolking. Werknemers and werkgevers profiteerden samen van deze ...