Electrabel heeft vorig jaar ruim 30,2 miljoen euro belastingen kunnen vermijden door volop gebruik te maken van de notionele interest.

Van onze redacteurDe elektriciteitsproducent Electrabel is zonder twijfel een van de grote winnaars aan het worden van de notionele-interestaftrek. Daarbij kunnen bedrijven ook investeringen die ze financieren met eigen vermogen, voor een deel in mindering brengen bij het betalen van hun vennootschapsbelasting.

Electrabel vermeed in 2006 zo ruim 30 miljoen belastingen door het kapitaal van zijn financiële dochtermaatschappij Energy Europe Invest met 3,3 miljard euro te verhogen. Tegelijk schoof het 88,5 miljoen euro belastbare winst door naar de dochtervennootschap.

Gistermiddag, tijdens de commissie Financiën van de Kamer, greep Stefaan Van Hecke (Groen!) dit voorbeeld aan om erop te wijzen dat vooral grote bedrijven zeer creatief waren en nog altijd zijn om te kunnen profiteren van de notionele-interestaftrek. Van Hecke omschreef het als 'constructies' die geen investeringen of banen met zich meebrengen.

In een reactie meldde Electrabel gisteravond dat de operatie past in de optimalisatie van de fiscaliteit van de elektriciteitsgroep. 'Zoals elke Belg optimaliseert ook Electrabel zijn geldbeheer', verklaarde woordvoerder Jean-Pascal Bouillon.

Gistermiddag ontspon zich overigens een heel debat over de notionele interest tijdens de commissie Financiën. De staatssecretaris voor de strijd tegen de fiscale fraude, Hervé Jamar (MR), kreeg een heleboel vragen voorgeschoteld over de financiële gevolgen van de notionele interest voor de overheid en de rist constructies die bedrijven opzetten om optimaal te profiteren van de regeling. Maar hij gaf nauwelijks antwoorden.

Carl Devlies (CD&V) vond dat de staatssecretaris in gebreke bleef door geen cijfers te verstrekken over de belastinginkomsten. Bij de invoering is het voorgesteld als een budgettair neutrale maatregel, meldde hij. Devlies stelt dat de regering nu al wel moet weten of die oorspronkelijke berekening nog klopt.

Devlies heeft echter wel problemen met de link die door de SP.A en Groen! wordt gelegd wordt tussen de impact van de notionele-interestaftrek en de vrees dat de voorafbetalingen veel lager zullen liggen dan verwacht. De notionele-interestaftrek nu brandmerken als de grote oorzaak van de lager dan verwachte inkomsten vindt hij niet correct. Volgens het CD&V-parlementslid werd bij de opmaak van de begroting 2007 uitgegaan van een totaal onrealistische groei van de inkomsten uit vennootschapsbelastingen met ruim 14 procent, om een sluitende begroting 2007 te kunnen voorleggen.

Blz. E8-E9 dossier notionele-interestaftrek.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig