Verkeersveiligheid

Het gemeentebestuur voert overleg met de hogere overheden over de uitbouw van de oost-westroutes op het vlak van veiligheid en met de buurgemeenten over de verkeerstechnische inrichting van de A12. Het actualiseren van het mobiliteitsplan Rupelstreek ziet het college echter niet zitten. (ehs)