De vakbonden en de werkgeversorganisaties Fevia, Febev en Fenavian binden de strijd aan tegen de sociale fraude in de vleessector.

Bonden en werkgevers hebben vandaag een "protocol van samenwerking voor reguliere arbeid en eerlijke concurrentie in de vleessectoren" ondertekend.

Steeds meer vleesbedrijven doen voor het uitbenen en versnijden een beroep  op onderaannemers die de wetgeving niet respecteren en het personeel uitbuiten.

"Vakbonden en werkgeversorganisaties beseffen dat de vleesbedrijven vaak moeite hebben om geschoold personeel te vinden en daarom een beroep doen op onderaannemers. Maar zij vinden dat deze onderaannemers de sociale wetgeving moeten respecteren. Sociale onregelmatigheden en oneerlijke concurrentie moeten dus worden vermeden", luidt het.

Het akkoord is daarom volgens het ACV Voeding en Diensten een belangrijk signaal van de sociale partners, onder meer naar de overheid. Het bevat een reeks maatregelen waarover werkgevers en vakbonden het eens zijn, maar die nu moeten worden uitgewerkt.

"Zo willen wij bijvoorbeeld samen met de overheid een controlesysteem uitwerken dat de onderaannemers, de plaats van de werkzaamheden (werfmelding) en de aanwezigheid van het personeel van de onderaannemers registreert en deze gegevens centraliseert", aldus nog de vakbond.