Parkeerbedrijven zullen in de toekomst opnieuw via de gemeenten moeten passeren om gegevens van foutparkeerders op te vragen bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Dat staat in een voorstel van decreet van de Vlaamse meerderheidspartijen dat woensdag op de agenda van het Vlaams parlement staat. Het voorstel moet tegemoet komen aan een recent arrest van het Grondwettelijk Hof.

Eind mei vernietigde het Grondwettelijk Hof enkele wetsartikelen die parkeerbedrijven toelieten gegevens van overtreders op te zoeken bij de DIV. Die mogelijkheid werd eind 2008 ingevoerd door de federale regering.

Bedoeling was om een einde te maken aan de twisten rond de parkeerboetes die parkeerbedrijven uitschrijven. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat de federale overheid daar eigenlijk niks over had te zeggen en dat het parkeerbeleid een gewestelijke materie is.

Door de uitspraak ontstond er discussie over de rechtsgeldigheid van de parkeerboetes. Moeten overtreders nog hun parkeerboetes betalen? Kunnen boetes uit het verleden teruggevorderd worden? Enz...

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) beloofde snel klaarheid te scheppen. Intussen hebben de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a een voorstel van decreet uitgewerkt.

In het voorstel wordt teruggegrepen naar de regeling die vroeger al bestond: parkeerbedrijven zullen identiteitsgegevens niet meer rechtstreeks opvragen bij de DIV, maar zullen via de gemeenten moeten passeren.

Op die manier zouden parkeerbedrijven opnieuw kunnen terugvallen op een duidelijke wettelijke basis voor het uitschrijven van parkeerboetes. Verwacht wordt dat het voorstel van decreet woensdag wordt goedgekeurd in het Vlaams parlement. (DRM)