Zestien kandidaten voor site Opel Antwerpen
Foto: wdk
Er hebben zich al 16 kandidaat-investeerders gemeld voor de site van Opel in Antwerpen.

Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gezegd in het Vlaams parlement, waar Jan Penris (Vlaams Belang) en Güler Turan (sp.a) hem om een stand van zaken vroegen in het dossier.

De Vlaamse regering besliste eind maart, toen duidelijk werd dat moederbedrijf General Motors de site in Antwerpen eind 2010 verlaat, om een reconversiegroep op te richten die tegen eind september een investeerder voor Opel Antwerpen moet vinden.

Peeters gaf aan dat de reconversiegroep tot nu toe drie keer vergaderd heeft en dat er inmiddels hard gewerkt is aan een "duidelijk investeringsdossier". "We moeten de investeerders kunnen meedelen waar het precies over gaat. De PMV heeft hier hard aan gewerkt. We zijn bijna rond", aldus de minister-president. Verder kon hij meedelen dat er zich al 16 kandidaat-investeerders gemeld hebben.

"Een aantal van die kandidaten kan niet ernstig in overweging worden genomen. Een aantal andere kandidaten is wel degelijk zeer ernstig. We bekijken die kandidaten verder. Met die laatste groep zijn de eerste contacten gelegd."

Peeters gaf nog geen details over de kandidaat-investeerders, maar hij herhaalde dat in de eerste plaats gezocht wordt naar kandidaten uit de automobielsector, wat ook belangrijk is voor de toeleveranciers van Opel Antwerpen. "Ik hoop dat dit lukt, maar als dat niet het geval is, zoeken we een overnemer uit een andere industriële sector of uit de logistieke sfeer."