(Belga) Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) wil de Grondwet herzien zodat het parlement voortaan het laatste woord heeft over de deelname van Belgische troepen aan buitenlandse missies of over de verlenging ervan. Hij heeft daarvoor een voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet ingediend.
"Minister De Crem heeft ons de afgelopen jaren genoeg belazerd door het parlement slechts stapsgewijs te informeren over het verloop van de oorlog in Afghanistan en de rol die Belgische militairen er spelen", motiveert Van der Maelen zijn initiatief. Hij herinnert eraan dat België in Afghanistan 600 militairen en zes F-16's heeft ingezet. Dat zou ons dit jaar meer dan 100 miljoen euro kosten. Ondertussen is België volgens het socialistische Kamerlid zowat het enige land dat over de deelname aan de oorlog in Afghanistan geen parlementair debat heeft gehouden. In een aangepast artikel 167 van de Grondwet wil de sp.a'er voorzien dat wetgevende Kamers hun instemming moeten verlenen voor de deelname aan of verlenging van militaire operaties in het buitenland. "In alle serieuze democratieën, van de VS over Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, hebben de volksvertegenwoordigers het laatste woord over de uitzending van de eigen troepen. Het is hoog tijd dat België zijn Grondwet op dat punt aanpast", aldus Van der Maelen. (LOD)