(Belga) MR-voorzitter Didier Reynders verzet zich tegen een inperking van de rol van de koning bij een eventuele staatshervorming. Dat geeft hij aan in een interview met La Libre Belgique dat donderdag verschijnt, zo staat te lezen op de website van de krant. Daarin plaatst hij ook vraagtekens bij de werkwijze van de Vlaamse partijen, die aandringen op federale verkiezingen in juni.
"Het is niet het moment om dit soort zaken te gaan regelen, net nu koning Albert voor sereniteit kan zorgen in deze periode van politieke crisis", stelt Reynders, die bevestigt dat de inperking van de koninklijke rol onderdeel was van het pakket-Dehaene. "Dat zou geïnterpreteerd worden als een motie van wantrouwen tegen de koning", oordeelt hij. Maar ook de modus operandi van de Vlaamse partijen doet de MR-kopman de wenkbrauwen fronsen. "Ik verneem via de pers dat premier Leterme donderdagochtend een ministerraad samenroept en dat hij de minister van Binnenlandse Zaken vraagt om verkiezingen te organiseren terwijl de koning nog een consultatieronde houdt. Dat zijn zaken die niet bijdragen tot een sereen klimaat", aldus nog Reynders. (LEE)