(Belga) Het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) Politie betreurt de huidige wending in het Belgische politieke landschap. De situatie is dramatisch voor het land én dramatisch voor de dienstverlening van de politie aan de bevolking. Dat meldt de VSOA Politie dinsdagavond.
Twee weken geleden zag het VSOA Politie erop toe dat er belangrijke tekstwijzigingen werden bekomen aan het sectoraal akkoord. Tekstwijzigingen die een directe impact betekenden voor de dienstverlening van de politie. Deze wijzigingen werden in het budget opgenomen tijdens de laatste budgetcontrole, zegt Vincent Gilles, nationaal voorzitter van het VSOA Politie. Deze wijzigingen maakten het mogelijk dat de collega's die met pensioen gaan (600 vertrekkers tussen 2010 en 2011) zouden worden vervangen en maakten ook de integratie mogelijk van militairen voor taken die vandaag door de politie worden vervuld. "Uiteindelijk hadden al deze maatregelen tot doel een grotere politieaanwezigheid ten dienste van de bevolking na te streven en een betere bescherming van onze collega's van de geïntegreerde politie te waarborgen", onderstreept Gilles. Het ontslag van de regering zet volgens de politievakbond een domper op deze vooruitgang. "Ook andere gevolgen zullen niet uitblijven. Het ontbreken van budgettaire middelen en het grote personeelstekort in de volledige geïntegreerde politie, zullen maken dat de essentiële dienstverlening aan de bevolking bedreigd wordt", besluit Gilles. (TVP)