WASHINGTON - Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, heeft met zijn Amerikaanse collega Condoleezza Rice de Belgische standpunten inzake enkele internationale dossiers besproken. Na te hebben gepraat over de Democratische Republiek Congo en Soedan, twee landen die onze buitenlandminister de voorbije weken heeft bezocht, heeft De Gucht de installatie van een Amerikaans raketschild in Oost-Europa aangekaart. Hij meent dat het voordelig kan zijn voor de VS om hierover beter met Europa te communiceren.
Verder ondersteunde de minister de Amerikaanse inspanningen om een snelle onafhankelijkheid van Kosovo te verkrijgen. Zoals midden april beloofd aan Joseph Kabila heeft De Gucht in Washington ervoor gepleit weer een dialoog op gang te brengen tussen de internationale gemeenschap en de Democratische Republiek Congo.

Volgens De Gucht heeft België alleszins een grote inspanning geleverd om de Verenigde Staten te overtuigen van de noodzaak daarvan. Het andere land dat de minister heeft bezocht, Soedan, zal in juni het onderwerp zijn van discussies in de veiligheidsraad van de VN. Voor de minister bestaat er een 'raam van mogelijkheden' die ons toestaan een politiek akkoord te bereiken wat noodzakelijk is om vrede te verkrijgen.

Wat de installatie van een deel van de Amerikanen hun raketschild in Polen en Tsjechië betreft, heeft de minister de bilaterale benadering bekritiseerd. De Gucht pleit voor een multilaterale aanpak waar zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten en de NATO aan deelnemen.

Wat Kosovo betreft, sluit De Gucht zich aan bij de uitspraken van adjunct-staatssecretaris Nicholas Burns die zei dat Kosovo einde mei onafhankelijk zou moeten zijn. 'De onafhankelijkheid is de enige oplossing', bevestigde de minister.

Onze minister van Buitenlandse Zaken sprak ongeveer een uur met Rice. Volgens hem was het een goede, directe en een open discussie.