(Belga) Bronislaw Geremek, het Poolse Europarlementslid die ooit nog minister van Buitenlandse Zaken geweest, zal zijn Europese mandaat dan toch niet verliezen. Dit is het gevolg van de beslissing van het Constitutionele Gerechtshof die de Poolse 'screeningswet' voor een deel ongeldig verklaart. Geremek had zich verzet tegen deze wet die publieke figuren verplicht hun eventuele verleden als medewerker van de communistische geheime dienst openbaar te maken.
'Een wettig verkozene kan zijn mandaat niet verliezen omdat hij weigert te praten over zijn eventuele verleden als medewerker van de communistische geheime dienst', zegt Jerzy Stepien. Geremek reageerde tevreden. Hij meende zich ervan bewust te zijn van het risico dat hij genomen had door de vragenlijst van de Poolse regering niet in te vullen. Volgens hem druist de wet in tegen het burgerlijk recht. 'En het hof heeft aangetoond dat Polen een volwaardige rechtstaat blijft', besloot hij. (cat)