(Belga) De Verenigde Staten feliciteerden de Irakese Ministerraad met de goedkeuring van een wetsontwerp dat voorziet in de gelijke verdeling van de inkomsten uit petroleum over de verschillende gemeenschappen.
Het ontwerp dat nog moet worden goedgekeurd door het Parlement in Irak, 'is een belangrijk wettelijk feit'. Het project voorziet dat 'alle inkomsten uit petroleum worden gehergroepeerd in een nationale rekening'. Daarenboven zullen alle regio's en provincies in Irak vertegenwoordigd worden in de federale raad voor petroleum en gas. Deze raad is het belangrijkste politieke orgaan van het land inzake energie. De provincies zullen direct hun deel van de inkomsten ontvangen. Hierdoor is er een lokale controle. Het wetsontwerp is ook transparant. Zo is er de verplichting om de contracten en inkomsten van bedrijven bekend te maken. Het voorziet ook in een legaal kader waar buitenlandse investeringen in de olie- en gassector in Irak mogelijk zijn. Irak bezit enorme oliereserves maar door de invasie van de Amerikanen in Irak in 2003 en de beschadigde infrastructuur bereikte het nooit meer zijn vroeger ontginningspeil(DIL)