(Belga) Open Vld-voorzitter Alexander De Croo is tevreden dat CD&V gewonnen is voor wat de liberalen een "loopbaanrekening" noemen en daarmee de vaste pensioenleeftijd loslaat. Hij is het ook eens met het principe dat mensen een beter inzicht moeten krijgen in de gevolgen van hun loopbaankeuzes voor hun pensioen.
"Voor de tweede keer in een week tijd schaart CD&V zich achter liberale pensioenvoorstellen", aldus De Croo. "Afgelopen weekend was er de steun voor het onbeperkt bijverdienen na 65 en nu schaart CD&V zich ook achter het idee van een loopbaanrekening". Dat principe stapt af van een vaste pensioenleeftijd en rekent in aantal gewerkte jaren. "Zo wordt iedere werknemer gepromoveerd tot 'manager van zijn of haar eigen loopbaan' en krijgen mensen veel meer dan nu de kans om werk, gezin, studie en zorgtaken zelf te plannen", luidt het. Als je mensen zelf hun loopbaan laat beheren, moet je ze volgens de Vlaamse liberalen ook voortdurend informeren over de impact van hun loopbaankeuzes op hun pensioen. "Dat kan via een pensioenportefeuille waarbij je werknemers jaarlijks informeert over hun pensioenopbouw", zegt Alexander De Croo. Heel wat jonge mensen beseffen immers niet dat bijvoorbeeld de keuze om deeltijds te gaan werken betekent dat ze minder pensioenrechten opbouwen. Een vlot toegankelijke calculator moet er volgens De Croo voor zorgen dat mensen op elk moment kunnen te weten komen hoeveel pensioen ze opbouwen met welke loopbaankeuze. (LOD)