(Belga) N-VA-Kamerlid Ben Weyts dient een voorstel tot grondwetswijziging in dat het Grondwettelijk Hof bevoegd maakt te oordelen over de geldigheid van verkiezingen. Hij doet dat naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin staat dat alle verkiezingen moeten worden gecontroleerd door een onafhankelijk orgaan. Nu keurt de Kamer de verkiezingen goed.
Dat de Kamer beslist over de verkiezingen vindt Weyts ongehoord. "Dat komt erop neer dat de parlementsleden die net verkozen zijn, gaan oordelen over het feit of zij al dan niet geldig verkozen zijn. Je kan evengoed vragen aan kalkoenen of ze akkoord zijn met de afschaffing van Kerstmis", zegt de N-VA'er. Om in te gaan op het arrest van het Europees Hof wil Weyts het Grondwettelijk Hof nu bevoegd maken om te oordelen over de geldigheid van verkiezingen. Daarvoor is een wijziging nodig van grondwetsartikel 142, dat voor herziening vatbaar werd verklaard. "België moet zich nu eenmaal in regel stellen met de arresten van het Europees Hof, daar is geen ontkomen aan", luidt het. Weyts wijst erop dat het arrest ervoor zorgt dat verkiezingen zonder splitsing van BHV kunnen worden aangevochten. "Als men niet meegaat in mijn voorstel tot grondwetswijziging, kan ik zelf nog naar het Europees Hof stappen. Men kan er van op aan dat ik alle rechtsmiddelen zal uitputten om te zorgen voor een splitsing van BHV". (FEM)