(Belga) Vijfenzeventig gedetineerden die in Waalse gevangenissen verbleven zijn tot vandaag overgebracht naar de gevangenis in het Nederlandse Tilburg. Dat heeft het bestuur van de strafinrichtingen woensdag gemeld.
Deze veroordeelden zijn afkomstig uit de vijf Waalse gevangenissen: Doornik, Jamioulx, Itter, Andenne en Lantin. "Het betreft hoofdzakelijk buitenlanders zonder verblijfstitel", aldus Laurent Sempot, communicatieverantwoordelijke bij het directoraat-generaal strafinrichtingen van de FOD Justitie. De families van de gedetineerden wijzen naar de geografische afstand en het feit dat ze in Tilburg geconfronteerd worden met cipiers die geen Frans spreken. De administratie erkent dit, maar preciseert dat dit slechts tijdelijk zou zijn. De gevangenis van Tilburg werkt momenteel aan dit probleem, zodat op korte termijn een minimum aan communicatie met de gedetineerden in het Frans (en het Engels) mogelijk is, aldus Sempot. De overbrenging van Belgische gedetineerden naar Nederland is een oplossing op korte termijn van de federale regering voor de overbevolking van de gevangenissen in België. Daartoe werd een conventie met Nederland ondertekend over de huur tot einde 2012 van de gevangenis van Tilburg die 500 plaatsen telt. De eerste transfers naar Tilburg begonnen begin februari. De Nederlandse strafinrichting is vandaag volzet. (MDP)