(Belga) We moeten af van het denken in termen van pensioenleeftijd, maar het veeleer hebben over de pensioenloopbaan. Dat is een van de kernpunten die CD&V naar voren schuift in het debat over de toekomst van onze pensioenen. De Vlaamse christendemocraten willen onder meer dat het systeem van gelijkstellingen in de pensioenberekening meer dan vandaag op het uitbouwen van een langere loopbaan gericht is. Brugpensioen kan enkel als noodoplossing.
In werkgroepen en op andere fora heeft CD&V zich de voorbije weken en maanden gebogen over de vraag welke richting we uitmoeten met de toekomst van onze pensioenen. Die fase ligt nu achter de rug. De partij heeft een aantal krachtlijnen uitgewerkt die ze meegeeft aan haar ministers en parlementsleden om mee aan de slag te gaan. "We zullen moeten veranderen om te behouden", stelde partijvoorzitster Marianne Thyssen. Mirakeloplossingen om de pensioenen betaalbaar te houden, bestaan niet, vulde Kamerlid Sonja Becq aan. De pensioenen verlagen is geen optie, een verhoging van de lasten evenmin. Nadat het werken via de begroting van speerpunt tot een essentiële randvoorwaarde is geëvolueerd, blijft voor CD&V maar een optie over: de werkzaamheidsgraad verhogen. Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen en houden dus. Als krachtlijnen schuift Thyssen de versterking van de eerste pensioenpijler naar voren. De tweede pijler blijft de partij steunen, maar geldt als aanvulling. Verworven rechten moeten voor CD&V verworven blijven en vroegere keuzes moeten gerespecteerd worden. CD&V wil ook alle stelsels betrekken: zowel ambtenaren als werknemers en zelfstandigen. (MDP)