(Belga) Leerlingen uit het tweede middelbaar halen de opgelegde eindtermen voor wiskunde veel te vaak niet. Vooral "bewerkingen" en "rekenen met veeltermen" zijn pijnpunten. Dat schrijft De Standaard woensdag. De krant kon een peiling van de KU Leuven en de Vlaamse overheid inkijken.
In twee van de tien geteste domeinen scoorden de leerlingen ronduit slecht. Het eerste domein is "bewerkingen", een onderdeel van de getallenleer. Slechts 28 procent van de leerlingen die deelnamen aan de peiling, haalt er de eindtermen voor. "Getallen optellen en aftrekken lukt bij de meesten", stelt de studie. "maar weinig jongeren kunnen correct vermenigvuldigen en delen met gehele of rationele getallen. (...) Bijna de helft heeft moeite met het vermenigvuldigen van machten." Ook bij algebra stoten heel wat leerlingen op moeilijkheden. Tweeënzeventig procent heeft aan het eind van het tweede middelbaar het "rekenen met veeltermen" niet onder de knie. "De formules voor merkwaardige producten zijn onvoldoende gekend", zegt de studie. "Minder dan de helft van de leerlingen kan omgaan met de formule a²-b². Twee derde worstelt met het toepassen van merkwaardige producten van het type (a+b)²." Leerlingen komen ook vaak in moeilijkheden als ze de omtrek of de oppervlakte van een meetkundige figuur moeten bepalen. (VRW)