(Belga) Child Focus onderzoekt momenteel de mogelijkheid om in België een systeem in te voeren zodat bij een onrustwekkende verdwijning van een kind onmiddellijk een beroep wordt gedaan op de media en de ordediensten en de medewerking van de bevolking wordt gevraagd.
Claude Lelièvre, de vertegenwoordiger van de rechten van het kind van de Franse Gemeenschap, zegt in Le Soir dat hij vorige week donderdag over het onderwerp een brief heeft gestuurd naar de eerste minister. "Maar er moeten wel duidelijke richtlijnen komen over wanneer een dergelijke procedure kan opgestart worden", voegt hij er nog aan toe. In Frankrijk en de Verenigde Staten bestaat een dergelijk project al. (dwm)