(Belga) De internetfraude neemt elk jaar met 60 procent toe. Dat zegt docent economie en publicist Thierry Debels in een pas verschenen boek. Toch maakt de overheid hier nog te weinig een prioriteit van, zegt hij in het Nieuwsblad op zondag.
Een van de grote gevaren met de verkoop over het net is dat leveranciers kredietkaartnummers bijhouden in aparte bestanden. Die worden niet zelden gekraakt waarna de gegevens verkocht worden via het internet. Debels pleit ervoor dat de overheid hier maatregelen tegen neemt. (scs)