De Antwerpse "groep van tien", bestaande uit ondernemers en academici, onder wie Christian Leysen, heeft samen met de actiegroep StRaten-generaal een alternatief mobiliteitsplan voor Antwerpen uitgetekend.

Van de Lange Wapperbrug is geen sprake meer: in de plaats komen zes kortere tunnels die het doorgaand verkeer rond de stad leiden.

Het memorandum wordt vandaag officieel gepresenteerd maar al is overgemaakt aan de Vlaamse regering. Het beschrijft vier scenario's.

  • Zo is er de oostelijke 'bretel' tussen de E313 en de E19 die samen met de tweede spoorwegontsluiting kan worden gerealiseerd en de haven met het hinterland verbindt.
  • Een westelijke 'bretel' tussen de E17 en de E34 zorgt voor een (deels ondertunnelde) aansluiting naar de Waaslandhaven en de Liefkenshoektunnel.
  • Een derde verbinding is een derde Scheldekruising en komt westelijker dan de Lange Wapper of een tunnelalternatief van het studiebureau ARUP-SUM.
  • Tot slot is er een noordelijke bypass om het doorgaand vrachtverkeer weg te houden van de Antwerpse Ring.

De Vlaamse regering moet binnenkort beslissen over het definitieve tracé van de Oosterweelverbinding.