BRUSSEL - De veiligheidsraad van de Verenigde Naties bereikte opnieuw geen akkoord over een onmiddellijke staking van de gevechten in Somalië en over een terugtrekking van buitenlandse machten in het land, zoals Ethiopië.
"We zijn er niet in geslaagd om een consensus te bereiken over een tekst in verband met Somalië", verklaarde Mutlaq al-Qahtani, een diplomaat uit Qatar. De verklaring die ter discussie lag, was voorgesteld door Qatar dat voorzitter is van de Veiligheidsraad in december. De tekst vraagt dat Ethiopië zijn troepen onmiddellijk terugtrekt en zijn militaire operaties in Somalië stopzet. De tekst wil de gelijktijdige 'terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit Somalië', het 'einde van de vijandelijkheden' en het 'heropstarten van vredesonderhandelingen'. De gevechten tussen de Somalische regeringstroepen gesteund door Ethiopië, en andere Islamitische milities escaleerde op 20 december. Het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen schat dat 50.000 Somalische vluchtelingen de grenzen met Ethiopië en Kenia zullen oversteken omwille van het aanhoudende geweld. Door de escalatie van het conflict en de ravage na 15 jaar burgeroorlog blijft de vraag naar het einde van de vijandelijkheden en naar vredesinitiatieven zich stellen(DIL)