(Belga) Groen! wil de groeiende vloot firmawagens in ons land gebruiken als hefboom voor een ecologischer autogebruik. De partij pleit daarbij voor een strengere fiscale aanpak van bedrijfswagens en voor het afsluiten van convenanten die bedrijven aanzetten om te kiezen voor 'groene' bedrijfswagens. Groen!-politici Jef Tavernier en Els Keytsman deden het plan voor een "groene golf" in de auto-industrie woensdag uit de doeken op een persconferentie.
Steeds meer Belgen hebben een bedrijfswagen. Zowat de helft van de nieuw ingeschreven wagens zijn bedrijfswagens en het aantal bedrijfswagens is de laatste drie jaar met 30 pct gestegen. Daarnaast blijkt uit cijfers dat mensen jaarlijks dubbel zoveel kilometers afleggen met een bedrijfswagen dan met een privéwagen. Daarom vormen firmawagens volgens Groen! een ideaal beleidsinstrument om het wagenpark ecologischer te maken. Groen! wil onder meer fiscaal ingrijpen door het forfaitaire aantal kilometers dat werknemers voor hun bedrijfswagen krijgen. Kan de belastingsplichtige toch aantonen dat hij minder heeft gereden, dan wordt hij niet op het hogere forfait belast. Door die fiscale ingreep wil Groen! het gebruik van firmawagens buiten de werkuren niet langer fiscaal bevoordelen. Daarnaast pleit Groen! ervoor dat bedrijven en leasefirma's convenanten afsluiten waarin ze zich ertoe verbinden te kiezen voor milieuvriendelijke bedrijfswagens. (HOA)

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in