(Belga) De Brusselse staatssecretaris voor Stedenbouw, Françoise Dupuis (PS), heeft donderdag maatregelen voorgesteld om in de toekomst overstromingen in het Brussels Gewest te voorkomen. Het gaat onder meer om stormbekkens, rioleringen, geulen, greppels en ondergrondse reservoirs. Dupuis gaat vanaf januari rond de tafel zitten met de negentien Brusselse gemeenten om de maatregelen te bespreken.
Brussel werd de afgelopen jaren geteisterd door zware overstromingen. Om die in de toekomst te vermijden, bestelde de staatssecretaris een studie bij de ULB die de oorzaken en de maatregelen in kaart brengt. Uit de studie blijkt dat de overstromingen gedeeltelijk te wijten zijn aan de verstedelijking. De oppervlakte waar water niet meer tot bij de bodem kan, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van beton, is sinds de jaren vijftig verdubbeld. Andere factor die leidt tot overstromingen is de ligging van een plaats bij een waterloop: als maatregel daartegen stelt het onderzoek voor nieuwe stormbekkens te bouwen. Andere oplossingen zijn de aanpassing van het rioleringsstelsel en maatregelen bij de vormgeving van openbare en privéprojecten. (sij)