(Belga) Voor één op twee studenten vormt geld nog steeds een echt obstakel om deel te nemen aan het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus. Dat blijkt uit één van de studies die donderdag gepubliceerd is in de marge van de lancering van de feestelijkheden naar aanleiding van de twintigste verjaardag van Erasmus.
"De beurs blijft veel te laag om studenten uit minder begoede kringen de kans te geven te genieten van de voordelen van Erasmus. Dat is één van de belangrijkste uitdagingen die er nog zijn", gaf Europees commissaris voor Onderwijs, Jan Figel, toe. De Slovaak riep de lidstaten op meer geld ter beschikking te stellen. De Commissie stelt niettemin dat de voorbije jaren inspanningen zijn geleverd om de financiële drempel te verlagen. De voorbije vijf jaar steeg de deelname van studenten uit de lagere inkomensklassen reeds van vijftig naar zestig procent. Bovendien zullen de gemiddelde beurzen op aandringen van de Europarlementsleden de volgende jaren stijgen van 150 naar 200 euro. Sinds 1987 genoten meer dan 1,5 miljoen studenten van een beurs. De Commissie wil tegen 2012 de kaap van drie miljoen overschrijden. (sij)