(Belga) Belgische, Italiaanse en Marokkaanse ouders geven hun kinderen grotendeels dezelfde opvoeding. De waarden die ouders hun kinderen willen meegeven, blijkt los te staan van etnische afkomst, geslacht of opleidingsniveau. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen op vraag van minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt.
Het meest opvallende resultaat uit het onderzoek is dat er grote gelijkenissen zijn tussen wat ouders belangrijk vinden voor hun kinderen, ongeacht hun afkomst of geslacht. Waarden als respect en eerlijkheid vinden zowat alle ouders belangrijk. Opmerkelijk is ook dat ouders graag de continuïteit willen bewaren in hun gezin. Elementen als taal en religie spelen daarin een cruciale rol. Daarin blijkt de afkomst wel een doorslaggevende factor te zijn. Bovendien blijft opvoeden een vrouwenzaak. Mannen vinden een goede opvoeding wel heel belangrijk maar uit de taken die ze in het gezin opnemen, blijkt overduidelijk dat vooral vrouwen bezig zijn met de praktische kant van opvoeden. (svr)