De uitgaven voor gerechtelijke expertises bedroegen vorig jaar meer dan 41 miljoen euro. Dat heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck woensdag in de bevoegde Kamercommissie geantwoord op een vraag van MR-Kamerlid Xavier Baeselen.

Het gerecht doet regelmatig een beroep op experten om een oordeel te vellen over een dossier. Le Soir schreef onlangs dat gerechtelijke experten onrust zijn over een mogelijke hervorming. Volgens de CD&V-minister gaat het echter om een kwakkel.

De Clerck deelde de commissie wel mee dat de kosten voor gerechtelijke expertises vorig jaar meer dan 41 miljoen euro bedroegen. Voor de uitgavenpost is geen specifiek budget voorzien. De post maakt deel uit van de gerechtskosten, die dit jaar werden begroot op 90 miljoen euro en waarin onder meer ook de kosten voor telefoontap, het uitsturen van rogatoire commissies, tolk- en vertaalkosten, enzomeer zitten.

De Clerck benadrukte dat er de voorbije maanden al verschillende inspanningen zijn geleverd om de steeds toenemende gerechtskosten een halt toe te roepen. In antwoord op een vraag van Clotilde Nyssens (cdH) liet hij weten bij het BIPT een studie te hebben besteld over de kosten voor telefoontaps. De studie moet naar verluidt leiden tot een objectivering van de kosten, die in 2009 opliepen tot 18,5 miljoen euro. (FEM)