BRUSSEL - De Belgische economie heeft het voorbije jaar 50.000 jobs gecreëerd. De sterkste banengroei in vijf jaar is vooral te danken aan de krachtige economische groei.
Dit blijkt volgens De Tijd uit cijfers van het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR).De doelstelling van de federale regering om in vier jaar 200.000 mensen aan een baan te helpen, lijkt niet meer haalbaar. Sinds het aantreden van Verhofstadt II, in het derde kwartaal van 2003, steeg het aantal jobs met 125.000. In het derde kwartaal hadden 4,266 miljoen inwoners een job in België.

Er waren 14.000 banen meer dan in het tweede kwartaal van dit jaar en 50.000 meer dan in het derde kwartaal van 2005. De toename van de werkgelegenheid is vooral te danken aan de dienstensector. De tertiaire sector creëerde het voorbije jaar 45.000 banen en de bouwnijverheid 11.000. In de industrie daarentegen gingen 6.000 banen verloren en in de landbouw 1.000.