Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) heeft vandaag in het parlement haar prioriteiten voor het Belgische EU-voorzitterschap, in de tweede helft van dit jaar, voorgesteld. Het is de bedoeling dat verschillende leden van de federale regering de komende weken haar voorbeeld volgen.

Onkelinx lichtte haar agenda toe voor het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden, de Kamercommissie Volksgezondheid en de senaatscommissie Sociale Zaken. Het Belgisch voorzitterschap biedt de mogelijkheid vooruitgang te boeken bij het realiseren van de doelstellingen van de EU voor de periode 2008-2013, legde Onkelinx uit, zoals het "bevorderen van een goede gezondheidstoestand in een ouder wordend Europa".

Concreet ziet ze onder meer heil in het Belgische nationaal kankerplan, dat de andere Europese lidstaten kunnen gebruiken in hun strijd tegen kanker. Ook over chronische ziektes wil Onkelinx meer gaan samenwerken met de andere lidstaten. Specifieke problemen, zoals dementie, moeten eveneens hun plaats op de agenda krijgen. Wat betreft de recente H1N1-grieppandemie, wil de minister alles wat daar rond gebeurd is, evalueren.

"We hebben belang bij een gemeenschappelijke aanpak", zei ze. "Met drie landen pleitten we al voor zo'n aanpak, zoals het samen stockeren en aankopen van medicijnen. We stonden geïsoleerd, maar we zijn er wel al mee begonnen."

Verschillende parlementsleden waarschuwden Onkelinx ervoor "de boot niet te overladen". "Pas op dat je niet elke politicus zijn ziekte geeft", zei Louis Ide (N-VA) met een boutade. Het is de bedoeling dat een tiental federale ministers tussen nu en half februari het parlement hun agenda voor het voorzitterschap komen toelichten.