(Belga) Het armoederisico onder Belgische arbeiders bedraagt vier procent. Dat cijfer loopt op tot 16 pct als de arbeider een gezin met kinderen heeft, in Wallonië werkt en een laaggekwalificeerd is. Dat blijkt uit een onderzoek van het Waalse Observatoir du Crédit et de l'endettement. Zo schrijft Le Soir vrijdag.
Volgens het onderzoek loopt het percentage loonbeslag van 0,65 pct (Groupe S) tot 0,83 pct (Partena). Loonbeslag komt vijf keer vaker voor bij arbeiders. De situatie is nog erger bij deeltijds werkende arbeiders (vooral vrouwen) in de grootdistributiesector. Het schuldenprobleem is ook groot bij ambtenaren die makkelijker beschikken over kredietmogelijkheden dankzij de stabiliteit van hun job. Een vergiftigd geschenk, meent Le Soir. (svr)