Minister van Economie Vincent Van Quickenborne heeft tijdens een bezoek aan de onderneming AGC Glass Europe in Mol de sociale partners opgeroepen om het gunstige systeem van de innovatiepremie structureel te maken. Volgend jaar organiseert hij een informatiecampagne voor de kleine en grote bedrijven om het systeem beter bekend te maken.

De innovatiepremie is de volledige fiscale vrijstelling (zowel van personenbelastingen als van sociale zekerheidsbijdragen) van een premie die door de werkgever wordt toegekend aan zijn creatieve werknemers, als beloning voor het aanbrengen van een nieuw innovatief idee binnen de onderneming.

Een innovatiepremie van 1.000 euro kost de werkgever daardoor 1.000 euro, tegen 3.044 euro met de werkgevers-, werknemersbijdrage en bedrijfsvoorheffing. De werknemer ontvangt ontvangt de volle 1.000 euro in plaats van 328 euro.

De maatregel heeft geen negatieve invloed op de staatskas, want de innovatiepremies zijn nieuwe premies die bovenop het loon komen. Er wordt geen bedrijfsvoorheffing of belasting mislopen die er vandaag wel zou zijn, aldus nog de minister. (AHO)