(Belga) Het geneesmiddelenverbruik in België is in de eerste helft van dit jaar voor het eerst gedaald. Zowel in volume als waarde werd minder gekocht. Het budget voor terugbetaling van geneesmiddelen vertoonde eind juni een overschot van bijna 20 miljoen euro. De acties voor een efficiënt en goedkoop geneesmiddelenverbruik blijken succesvol. Zo schrijft De Tijd zaterdag.
Sinds september 2005 moeten de generische geneesmiddelen verplicht 30 pct goedkoper zijn dan de referentieprijs. De dokters worden sindsdien ook gecontroleerd op hun voorschrijfgedrag. Ze moeten 27 pct generische medicijnen voorschrijven. Een jaar later is het marktaandeel van de goedkopere geneesmiddelen verdubbeld van 18 pct naar 36,3 pct. De orginele geneesmiddelen onder patent hebben hun marktaandeel van 26 pct wel behouden. (lvk/drm)