(Belga) Vlaanderen en de Vlaamse regering zullen meewerken aan de oprichting van het Europees district Rijsel, een nieuw bestuursorgaan waarin de verschillende Franse en Belgische overheden samen beslissingen nemen in verband met de uitbouw van Rijsel als grensoverschrijdende metropool.
Vlaams minister-president Yves Leterme en minister van Buitenlands Bestuur Geert Bourgeois brachten maandag een bezoek aan Noord-Frankrijk, waar ze met de departementale en regionale overheden in Nord-Pas de Calais tal van dossiers bespraken. De regio is belangrijk voor Vlaanderen, al was het maar omdat dagelijks ruim 5.000 Fransen uit werken gaan in West-Vlaanderen, waar bepaalde sectoren onvoldoende werkkrachten vinden. Door de grensarbeid kent Nederlands taalonderwijs een groeiend succes in de scholen van het departement Nord. Maar door een beslissing van Parijs dreigt een tekort aan leerkrachten Nederlands. Ook heel wat mobiliteitsdossiers zijn besproken. (voc)