(Belga) De technische controle van vrachtwagens van meer dan 3,5 ton zal voortaan langs de weg kunnen gebeuren. Bedoeling van de mobiele controles is de technische kwaliteit van vrachtwagens na te gaan en zo het vrachtverkeer veiliger te maken. Zo verklaarde minister van Mobiliteit Renaat Landuyt maandag bij de voorstelling van een mobiele controle in Zellik.
Voortaan zullen wegcontroleurs van de Dienst Controle van het Wegvervoer en werknemers van GOCA (koepel van keuringscentra) de controles van zware vrachtwagens langs de weg kunnen uitvoeren. Daarbij worden onder meer de remmen, de gasemissies en de banden gecontroleerd. Wie niet in orde is, riskeert een boete. In sommige gevallen wordt de vrachtwagen aan de kant gehouden. De maatregel past samen met de controles op de naleving van het inhaalverbod voor vrachtwagens bij regenweer in de septembercampagne rond veilig vrachtverkeer. Landuyt stelde ook zijn eerste 'vrachtwagenbarometer' voor. Daaruit blijkt dat het aantal ongevallen waarbij minstens 1 vrachtwagen betrokken was, sinds begin 2005 licht gestegen is (van 930 in januari 2005 tot bijna 970 in juni 2006). Het vrachtverkeer volgt de globale dalende ongevallentrend dus niet. (svr)