(Belga) EU-Commissievoorzitter José Manuel Barroso heeft een brief geschreven naar de staats- en regeringsleiders van de Unie over de stijgende problemen met illegale migratie. Barroso wil meer Europese solidariteit, met vooral Spanje, Italië en Malta, en zal bijkomende voorstellen doen.
De Spaanse overheden klagen al weken over de geringe Europese respons op de massale instroom van Afrikanen op de Canarische eilanden. De Commissie schakelt nu naar een hogere versnelling. Barroso wil dat de premiers zich persoonlijk met het dossier gaan bezighouden en zet de zaak op de agenda van de volgende EU-Top, op 20 oktober. De 25 lidstaten en de EU-instellingen moeten hun inspanningen verhogen, bijvoorbeeld bij de controle van de zeegrenzen. De Europese Commissie zal meer geld uitgeven, zowel in Europa als in de vertreklanden zoals Senegal. (dwm)