(Belga) Het gerecht zal onwettig afwezigen in stem- en telbureaus bij de verkiezingen eensgezind en zonder pardon vervolgen. Dat bericht De Standaard donderdag.
Het college van procureurs-generaal is van oordeel dat de magistratuur nog voor de verkiezingen een duidelijk signaal moet geven aan iedereen die wordt opgeroepen om op zondag 8 oktober een stem- of telbureau te komen bemannen. "Tenzij er ernstige redenen zijn voor afwezigheid, zullen er vervolgingen worden ingesteld. Het signaal van de procureurs-generaal zal daarover geen twijfel laten bestaan. Ze vinden dat het onderwerp bijzondere aandacht verdient", citeert de krant een advocaat-generaal die verbonden is aan het Brusselse parket-generaal. (dwm)