(Belga) Naar schatting een op de zeven Vlamingen is laaggeletterd. Zij kunnen niet (goed) lezen, schrijven of rekenen en kunnen meestal ook niet overweg met nieuwe media zoals internet.
Op 8 september is het "Internationale dag van de laaggeletterdheid" en bij die gelegenheid verschijnt een "schooljaarkalender" met getuigenissen van ambassadeurs geletterdheid. Zij vertellen over hun stap naar het onderwijs en over hun leerervaringen. De kalender "Niemand mocht het weten" zal tegen die datum bij huisartsen en ziekenfondsen liggen en moet het taboe rond laaggeletterdheid helpen doorbreken. De kalender bevat naast twaalf portretten ook achtergrondinformatie. Zowat 31 procent van de ASO-leerlingen presteert op het hoogste niveau van leesvaardigheid, terwijl slechts vijf procent van de leerlingen in TSO en BSO dat niveau bereikt. Een derde van de BSO-leerlingen presteert op het laagste vaardigheidsniveau of eronder. (dwm)