BRUSSEL - De werknemers van FN Herstal zetten de staking, die ingegaan is op 26 augustus, voort. Woensdagochtend is een personeelsvergadering gepland.
Het conflict bij FN Herstal draait rond de eindeloopbaanregeling en de toekenning van een premie. De werknemers eisen brugpensioen op 58 jaar voor wie dit wil, maar de directie weigert dit toe te kennen aan iedereen en wil het geval per geval bekijken.

Er vonden al verschillende overlegrondes plaats in aanwezigheid van een bemiddelaar. Tijdens het overleg maandag, dat tot diep in de nacht duurde, werd vooruitgang geboekt. De voorstellen zullen woensdag aan het personeel worden voorgesteld. Dan wordt ook over het vervolg van de stakingsactie beslist.