BRUSSEL - Federgon, de beroepsfederatie van de uitzendsector, heeft dinsdag het "Charter voor Diversiteit in de Onderneming" ondertekend. Dat charter is een initiatief van de Brusselse minister voor Economie, Benoît Cerexhe, en bindt de strijd aan tegen discriminatie op de werkvloer.
Een veertigtal leden van Federgon verklaarde zich dinsdag akkoord met het charter. Het diversiteitscharter naleven vraagt van de bedrijven verschillende inspanningen. Zo moet ze sensibiliseringsacties en opleidingen over non-discriminatie organiseren voor hun personeel en management.

Dat principe van non-discriminatie moet ook zichtbaar zijn in hun personeelsbeleid: dit moet de Brusselse diversiteit weerspiegelen op alle niveaus. De bedrijven moeten bovendien een diversiteitsplan opstellen. Voor de uitwerking daarvan kunnen ze een beroep doen op een diversiteitsmanager van het Brusselse gewest.