(Belga) Het geboortecijfer in België is in 2005 voor het derde jaar op rij gestegen. Vorig jaar werden in ons land 117.799 kinderen geboren, in 2004 waren er dat 115.618 en in 2003 bedroeg het geboortecijfer 112.149. 2002 was met 111.225 geboorten een bodemjaar deze eeuw. Dat blijkt uit statistische gegevens die de FOD Economie publiceerde. De totale bevolking in 2005 kwam uit op 10.511.382.
60.150 van de borelingen in 2005 waren jongens, tegen 57.289 meisjes. Hoewel het aantal geboorten de jongste jaren opnieuw toeneemt, blijft het cijfer van 2005 een eind onder het aantal geboorten in 1980 (124.794) of 1990 (123.554). De stijging deed zich voor in de drie gewesten. In Vlaanderen werden 63.606 geboorten opgetekend (62.374 in 2004), in Wallonië waren er dat 38.802 (38.071 het jaar voordien) en 15.391 in het Brussels gewest (15.173 in 2004). Over een langere periode is echter alleen in het Brussels gewest sprake van meer geboorten. Uitgesplitst naar provincies werden in 2005 de meeste geboorten opgetekend in Antwerpen (18.368). Na het Brussels gewest (15.391) volgen Oost-Vlaanderen (14.942), Henegouwen (14.366), Luik (11.644), West-Vlaanderen (11.153) en Vlaams-Brabant (11.021). Rode lantaarn is Luxemburg (3.085). (svr)