(Belga) Veel fietspaden in Vlaanderen verkeren in slechte toestand en dat heeft een negatieve impact op de veiligheid en het comfort van de fietsers. Dat blijkt uit de resultaten van testen met een meetfiets die werden uitgevoerd door de Leuvense Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (Faber) in samenwerking met de Fietsersbond.
Uit de metingen blijkt dat fietsers op slechte fietspaden tot vier keer meer trillingen en schokken te verwerken krijgen dan op de rijweg. Door de slechte kwaliteit van veel fietspaden verkiezen veel fietsers daarom de rijweg boven het fietspad, met alle veiligheidsrisico's vandien. Uit de tests - waarvan de ondervonden trillingen zijn uitgedrukt in zwaartekracht(G)/seconde - blijkt dat recent gelegde asfalt of beton de fietsers het meeste comfort (0 G/sec) bieden en kasseien het minste comfort (650 G/sec). Voor de Fietsersbond moet de aanleg van nieuwe fietspaden een prioriteit worden en moet er ook meer aandacht gaan naar het onderhoud van bestaande fietspaden. (svr)