(Belga) De publieke Nederlandse televisienetten zijn deze maand grondig verbouwd en zijn nu thematisch gerangschikt in plaats van via omroeplijnen.
Het publieke Nederlandse omroepbestel is gegrondvest op omroeporganisaties en - stichtingen die op basis van hun achterban zenduren na mekaar kregen toebedeeld op vaste van de drie televisienetten. De programma's worden nu per genre over de netten (Nederland 1, 2 en 3) verdeeld. Nederland 1 krijgt het stempel breed familienet, Nederland 2 heet "verdiepend en zingevend" te zijn en Nederland 3 moet jongeren bedienen en zorgen voor specifieke informatie en vernieuwing. Het betekent dat de omroepen niet langer programma's maken voor hun thuisnet, maar programmeren voor alle drie publieke netten. (voc)