(Belga) Volgens de nieuwe mondiale macro-economische projectie 2006-2012 van het Belgische Federaal Planbureau (BFP) zal de mondiale groei stabiel blijven en de inflatie onder controle gehouden worden. De publicatie belooft een evenwichtige groei in Europa, maar aanhoudende onevenwichten in de VS en Japan.
Het rapport stelt dat de groei geschraagd wordt door een regelmatige productiviteitsstijging en door matige nominale rentevoeten. De prijzen zouden stabiel blijven dankzij de verankering van de inflatieverwachtingen en de afwezigheid van tweederangseffecten die voortvloeien uit de hogere olieprijzen. Het rapport stelt dat de mondiale groeivooruitzichten onderhevig zijn aan twee grote onzekerheden: de Amerikaanse handels-en begrotingsonevenwichten die niet weggewerkt lijken te worden en daarnaast de groeivooruitzichten die in de projectie 2006-2012 overgeëvalueerd kunnen lijken. Tijdens de periode 2006-2012 zou het bbp van de eurozone gemiddeld met 1,8 pct per jaar groeien, in de VS met 2,7 pct, in Japan met 2,1 pct en in de Oost-Europese lidstaten van de Unie die niet tot de eurozone behoren met 4,4 pct. (svr)